Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 446 7184 863120 015346 7582 9621 784 7842 616650 780252 0252 209 65643 385230 125503 000102 3616 5741 123 36252 4336 776829-
Peňažné finančné inštitúcie484 1162 56425 912036228 9140133 80526 979116 4479 6977092 79301 37939 6324 1091 1800-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 183 63909 23893 423738213 51340538 32024 34899 2661 61820 24849 77158 9182 647569 3134301 3660-
Nefinančné spoločnosti5 778 9632 29984 865253 3361 8621 542 3572 211478 655200 6981 993 94332 070209 807360 43643 4442 547514 41747 8944 229829-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 66201182775030282753 925011711 35975480000-
Peňažné finančné inštitúcie902000000008490000530000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 2560038500036000720700163000-
Nefinančné spoločnosti5 50301144175030246753 076045165921417000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 68101182773400-2 226721 9720-13911 35975-5940-250-
Peňažné finančné inštitúcie88400000000849000053-18000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI62400385000360-22806807001-338000-
Nefinančné spoločnosti17301144173400-2 262721 3510-207165921-2370-250-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt