Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 601 8155 206127 007358 8693 0511 833 0232 789674 073256 3012 237 63338 217228 530520 22597 5566 4641 146 32855 3246 824830-
Peňažné finančné inštitúcie536 6722 73328 230038033 4580149 35730 298137 9066 4370109 19101 43131 9773 7801 2240-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 207 938010 58097 015770212 41238438 60623 965102 1011 43622 75550 90355 8952 648586 4644801 4450-
Nefinančné spoločnosti5 857 2042 47388 197261 8541 9011 587 1532 405486 110202 0381 997 62630 344205 775360 13141 6612 386527 88751 0644 155830-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 243004301220244392 1944793 0341560328000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 25800420004330023 01215600000-
Nefinančné spoločnosti2 98500101220201362 1944772200328000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 630004301030-4392 1734483 0341560-967000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 72100420-1804330003 0121560-516000-
Nefinančné spoločnosti1 90800101210-47362 1734492200-450000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt