Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 288 0275 029119 726345 3922 9921 722 9372 787656 057254 8102 140 09136 520220 539507 267102 0166 3981 100 59553 7886 712793-
Peňažné finančné inštitúcie495 4912 75325 659032631 1360139 14928 726124 1625 5020102 20201 41329 4663 4811 2400-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 154 05909 75393 433754198 24939139 11523 71996 0281 36321 68243 99455 8402 618565 1654631 4170-
Nefinančné spoločnosti5 638 4782 27684 314251 9591 9121 493 5522 396477 793202 3651 919 90129 655198 856361 07146 1762 367505 96449 8454 055793-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 5520167917120101 226103840182040278000-
Peňažné finančné inštitúcie17100016900000000002000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5110058010221510150020226000-
Nefinančné spoločnosti1 87001621220001 204933303201051000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2901679171-27401 22010140044040-1 380000-
Peňažné finančné inštitúcie17100016900000000002000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4600058010221510150020-746000-
Nefinančné spoločnosti319016212-27501 1989890-107010-636000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt