Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 259 7554 849119 845328 9452 8421 755 5522 758656 740259 6302 097 80535 793219 033519 399103 4356 3061 082 69753 1886 550809-
Peňažné finančné inštitúcie518 3482 73226 658014233 2890148 71133 558129 8165 4340102 60201 35328 8713 6421 2720-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 149 91909 40992 947848194 44239739 02724 75097 1681 36222 04241 18856 6842 665565 1484731 2960-
Nefinančné spoločnosti5 591 4882 11783 778235 9981 8521 527 8212 361469 002201 3221 870 82128 997196 991375 60946 7512 288488 67949 0733 982809-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 104151652434660245914515512311085000-
Peňažné finančné inštitúcie151500000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI61604903160236000001861080000-
Nefinančné spoločnosti47301162436009914515514505000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-3351514224343001229-127-28-151231108-881000-
Peňažné finančné inštitúcie151500000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1370490312022300000186108-735000-
Nefinančné spoločnosti-213093243280-1019-127-28-151450-146000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt