Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 955 8834 346126 782359 6223 1521 927 8162 654667 482251 6072 334 95844 103246 140549 578105 3396 4281 260 64953 8806 825829-
Peňažné finančné inštitúcie516 4692 14726 370035628 0580126 14127 246140 13010 89257111 31501 15138 2312 9621 1120-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 323 62609 769105 135791224 86641242 28321 860103 2301 65218 71456 77460 0262 633673 5364311 4110-
Nefinančné spoločnosti6 115 7892 19990 643254 4872 0051 674 8922 242499 058202 5012 091 59831 559227 370381 48945 3132 644548 88350 4874 302829-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 68100575024003 3861029509619013533000-
Peňažné finančné inštitúcie1000000010000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI52900202030280043000010000-
Nefinančné spoločnosti5 15100373023703 106925209619012533000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-1 258005750-7402 36610-1 611-5-882619013-2 269000-
Peňažné finančné inštitúcie-370000-37001-1000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-841002020-1150280043-5-2001-1 245000-
Nefinančné spoločnosti-3790037307802 0869-1 6530-880619012-1 023000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt