Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 751 2864 336125 928353 2923 0901 867 2352 629654 885252 0542 265 25043 243234 018531 099103 5896 3751 239 76353 5706 512812-
Peňažné finančné inštitúcie507 8942 12326 218035528 2510125 35927 709131 16610 67359105 39401 22044 8923 0681 0960-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 294 47409 598102 527791223 12341340 77721 79599 0401 61518 27853 65758 7582 493659 6475101 3550-
Nefinančné spoločnosti5 948 9182 21290 112250 7651 9441 615 8612 216488 749202 5502 035 04430 955215 680372 04844 8322 662535 22449 9914 061812-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 0840020605472628349990277713901000-
Peňažné finančné inštitúcie7000070000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI571002060159262831000013900000-
Nefinančné spoločnosti1 5060010381003198902777001000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-4000206-59243266349760-321771390-1 363-400-
Peňažné finančné inštitúcie7000070000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4340020607826193100-401390-911000-
Nefinančné spoločnosti387001-591580-13319660-3177700-452-400-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt