Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 038 7394 774118 513321 4632 7281 726 9602 792640 915254 5052 005 11133 077205 741498 045104 7416 3281 050 14052 0206 469807-
Peňažné finančné inštitúcie486 6532 70225 540014231 3390144 16033 272119 9613 729091 10401 40028 1513 6421 2480-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 111 33508 96889 604728192 15838238 57623 44489 5501 26621 07040 28257 2692 751543 4744801 2590-
Nefinančné spoločnosti5 440 7502 07184 005231 8591 8581 503 4632 410458 179197 7891 795 60028 082184 671366 65947 4722 177478 51547 8983 962807-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 18402080515420165081111185104340100-
Peňažné finančné inštitúcie8000080000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI8300246200000005100000-
Nefinančné spoločnosti2 0930205645532016508111118004340100-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-17602080514950160093-34-16718510-9530100-
Peňažné finančné inštitúcie8000080000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-39400246-10000000510-474000-
Nefinančné spoločnosti20902056454880160093-34-1671800-4800100-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt