Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 462 8554 719135 264349 9732 8421 856 8592 953663 661237 1102 178 10535 561145 876535 986121 5646 2541 117 66458 3145 444811-
Peňažné finančné inštitúcie543 1692 68828 308014140 0250159 251928153 7945 8320114 50501 50729 9136 00400-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 212 767010 18094 718904201 32429039 51626 220102 2401 35924 77039 67762 8022 697604 4214431 1290-
Nefinančné spoločnosti5 706 9202 03196 776255 2551 7971 615 5102 663464 894209 9621 922 07128 370121 106381 80458 7622 050483 33051 8674 315811-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 6440039015900256280419702599000-
Peňažné finančné inštitúcie4000000000000004000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI10600491350080050027000-
Nefinančné spoločnosti1 5340034102400248280415700588000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-58000390128-4-10256-17940-250702-862000-
Peňažné finančné inštitúcie4000000000000004000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-4250049135008005002-524000-
Nefinančné spoločnosti-159003410-7-4-10248-17940-254700-341000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt