Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 705 5954 553137 675371 2082 7791 939 5022 624712 552230 1532 175 32444 181150 288597 392119 3246 0411 142 30659 2485 531852-
Peňažné finančné inštitúcie620 5522 64131 370012747 1930188 056860181 01010 4330141 25501 6369 7575 97500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 254 626011 23797 345795210 08228738 78926 486103 3731 37526 67745 81055 7472 546632 3505171 1330-
Nefinančné spoločnosti5 830 4161 91295 068273 8631 8571 682 2272 337485 707202 8071 890 94132 373123 611410 32863 5771 859500 20052 7564 398852-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom30 3460017803 1250072 4321110137924 11202000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI24 516001690600000122924 11200000-
Nefinančné spoločnosti5 831001003 1190072 43211100150002000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom29 1120017803 1250071 69711-4637924 1120-351000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI24 4320016906000-600122924 1120-24000-
Nefinančné spoločnosti4 680001003 1190071 75711-4715000-327000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt