Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 383 2564 587138 616381 9432 7471 874 1362 687687 357220 4642 056 03839 811147 107562 27187 9736 2771 102 73258 1915 347856-
Peňažné finančné inštitúcie598 7862 66632 92609746 5180183 393944173 4737 9310133 47001 7219 5845 77200-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 164 667011 07895 457783200 35128938 05426 75596 0111 33426 36842 15630 5552 562591 2744901 0720-
Nefinančné spoločnosti5 619 8041 92194 612286 4861 8671 627 2672 398465 910192 7651 786 55430 546120 739386 64557 4181 994501 87451 9304 275856-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom11 79705313107 11302425126041831 0211 237681 515000-
Peňažné finančné inštitúcie753053000000000700000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI9 162007806 5170120000711 237401 207000-
Nefinančné spoločnosti1 882005305960122512604183250029308000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 02805313107 091024251-1 35339-2461 0211 23068720000-
Peňažné finančné inštitúcie75105300000000070000-2000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI8 970007806 517012000-116711 230401 139000-
Nefinančné spoločnosti-69300530574012251-1 35339-130250029-418000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt