Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 482 3224 603138 775387 8083 7471 887 3252 781699 393227 5132 088 47742 795149 510557 51091 9946 5691 124 76858 4925 394845-
Peňažné finančné inštitúcie638 4852 62233 046011254 0800195 310948186 3919 3000138 95901 7649 4496 22400-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 201 624011 26999 4471 767199 94628737 22127 619106 8601 30728 66842 44929 6482 840610 6375121 0690-
Nefinančné spoločnosti5 642 2131 98094 460288 3611 8681 633 2992 494466 862198 9461 795 22632 188120 842376 10262 3461 965504 68251 7564 324845-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 41900944291 0980563131 3380317710211 024000-
Peňažné finančné inštitúcie9000090000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 08400523270005301160021839000-
Nefinančné spoločnosti4 3260093961 0620563131 28502017100185000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 10900944291 0980563-1 035553-8242710-18670000-
Peňažné finančné inštitúcie9000090000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 037005232700053011600-18833000-
Nefinančné spoločnosti2 0610093961 0620563-1 035500-81267100-163000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt