Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 758 5684 618141 912396 1733 7821 981 8162 728734 129223 4992 151 95744 607155 558583 56691 8856 5531 164 69660 2805 5071 275-
Peňažné finančné inštitúcie665 3762 62233 356011957 6050208 574967191 4439 7950142 43501 6939 6726 81500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 242 654011 775100 6661 961205 10628537 80327 810111 2931 43029 22844 25529 5632 860636 9595241 0590-
Nefinančné spoločnosti5 850 5391 99696 781295 5071 7021 719 1052 443487 752194 7221 849 22133 382126 331396 87662 3222 000518 06552 9424 4481 275-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 28000533219247121 139114027837334600-
Peňažné finančné inštitúcie290000000128000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI495001332110003000377113000-
Nefinančné spoločnosti1 756003909147111 108114027460221600-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 87400533219247121 112-5902783711600-
Peňažné finančné inštitúcie290000000128000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI486001332110003000377106000-
Nefinančné spoločnosti1 357003909147111 081-59027460-95600-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt