Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 494 4684 484128 979405 3553 4921 888 2182 588723 419222 4182 096 76337 665152 164559 68585 5536 3171 108 93658 2935 269973-
Peňažné finančné inštitúcie656 3962 46029 246014953 4310202 449936194 3678 25213 803135 08101 6649 0495 25200-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 149 35806 27194 9091 622191 05428335 61826 577106 8541 22812 78842 47125 9392 638599 6264479560-
Nefinančné spoločnosti5 688 7142 02493 462310 4461 7211 643 7332 305485 352194 9051 795 54228 185125 574382 13259 6142 015500 26052 5944 314973-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom10 2880010401 62101133563168455 29702 545000-
Peňažné finančné inštitúcie130000130000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 9680097020702701005 27902 545000-
Nefinančné spoločnosti2 30700701 6060433536157451700000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 2240010401 609-611335600-122455 29701 693000-
Peňažné finančné inštitúcie130000130000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI7 8260097020702701005 27902 404000-
Nefinančné spoločnosti1 38500701 594-64335330-13245170-710000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt