Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 265 6654 610125 218402 6147 9831 800 3252 581734 824217 0002 012 28541 031146 790540 10880 7416 5251 076 77756 1335 355964-
Peňažné finančné inštitúcie661 8242 44227 451017355 5230203 542947202 38610 55813 425128 76101 7479 0195 59300-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 115 49606 32693 0856 170184 85926836 63527 423104 9721 39113 09041 81520 7912 825574 4763729320-
Nefinančné spoločnosti5 488 3442 16791 441309 5291 6401 559 9432 313494 647188 6301 704 92729 082120 274369 53159 9501 953493 28250 1684 423964-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom13 6820019149547 148142 968332844562 1973725010-
Peňažné finančné inštitúcie7 6390000507 14109300400000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 327000104001200512 1973724010-
Nefinančné spoločnosti3 7160019049007142 863332845001000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 54700-14148447 148142 6925-951456-2 10637-224010-
Peňažné finančné inštitúcie7 6390000507 14109300400000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 19000010400-95-200512 1973713010-
Nefinančné spoločnosti-2 28200-14047907142 69425-9515-4 3030-237000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt