Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 271 9104 370117 275405 2677 1731 828 4452 427739 484216 5592 021 14235 790152 333525 55381 2136 5851 062 93155 5365 304846-
Peňažné finančné inštitúcie635 5362 43324 942017355 7320195 311941191 6559 06421 763116 94701 7909 7824 83000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 077 78905 80491 3845 302181 54924030 13726 22096 2356425 21840 75620 7442 930569 3163209280-
Nefinančné spoločnosti5 558 5841 93786 529313 8831 6981 591 1642 187514 036189 3981 733 25226 084125 351367 85060 4691 865483 83250 3864 376846-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 2670296831201903033 21513110366541354000-
Peňažné finančné inštitúcie120000000001200000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 22600012000001 4270003241354000-
Nefinančné spoločnosti3 02902968301903031 78811103633000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 645029683120203032 7741391366511212000-
Peňažné finančné inštitúcie1000000000-21200000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 203000120-10001 4270003241331000-
Nefinančné spoločnosti2 4320296830303031 349191363270-120000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt