Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 089 2494 326111 043399 8926 7031 794 7342 452708 065209 9481 948 44234 406146 980517 31583 8607 1021 048 68355 4965 281799-
Peňažné finančné inštitúcie608 6082 42723 887016953 2140189 765997181 3827 61921 374111 65001 7769 4784 67500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 061 47105 52088 4374 894179 58524229 33226 46792 3566135 10840 28420 2143 431563 6773129340-
Nefinančné spoločnosti5 419 1691 89881 636311 4541 6401 561 9352 210488 968182 4841 674 70426 174120 499365 38263 6461 895475 52750 5094 347799-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom16 56907575282638 2690654815 3370683240965103200-
Peňažné finančné inštitúcie8 7970757008 00900000031000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 04100253259609301900040900200-
Nefinančné spoločnosti6 7300027542540561815 3180681065103000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom15 64107035282638 2470654815 054-668325865-109200-
Peňažné finančné inštitúcie8 7970757008 00900000031000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI664002532596093019000580-26200-
Nefinančné spoločnosti6 1790-5427542320561815 035-6681065-83000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt