Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 521 9904 540135 486389 1993 6631 933 7352 638707 818218 0002 088 86140 567154 798556 96791 5666 3821 119 17258 2065 2741 241-
Peňažné finančné inštitúcie612 3332 54529 808012158 1060190 683923176 5518 9610127 45801 6899 4015 82000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 179 058010 79495 2291 849193 81426836 16327 348103 6761 31428 09141 22130 5082 697604 5744529840-
Nefinančné spoločnosti5 730 5991 99594 884293 9701 6931 681 8152 370480 972189 7291 808 63430 292126 706388 28761 0581 996505 19851 9344 2901 241-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 8380019863910439411 82923551 081018903010284-
Peňažné finančné inštitúcie7420000000090054401890000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI93900324203381562000000000-
Nefinančné spoločnosti3 1560016623890101401 25823555360003010284-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 18700198628043941422551 0810189-4613010284-
Peňažné finančné inštitúcie7410000000080054401890000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI22900324203381-2400000-123000-
Nefinančné spoločnosti1 2160016622601014020225553600-3383010284-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt