Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 569 3634 517133 581395 2033 7251 947 2052 627718 072219 7472 103 50437 281154 073564 97790 4615 8911 120 07158 3685 1561 007-
Peňažné finančné inštitúcie637 1232 51629 831013358 1780194 882947179 2477 52614 793132 28601 4959 4615 54700-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 165 293010 57794 0791 873199 10128135 62226 540106 3041 16412 48841 32329 8562 441602 1344549780-
Nefinančné spoločnosti5 766 9472 00093 173301 1241 7191 689 9262 346487 568192 2601 817 95328 591126 791391 36860 6061 955508 47652 3674 1791 007-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 019001211720625351 4517098142 08804190025-
Peňažné finančné inštitúcie51700000051700000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 920001211001210001 4640419000-
Nefinančné spoločnosti2 582001080710108341 430709814624000025-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 413001211720625311 0396544142 0880-7110025-
Peňažné finančné inštitúcie5140000005170-3000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 745001211001210001 4640245000-
Nefinančné spoločnosti1 154001080710108301 0216544146240-9560025-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt