Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom7 704 2614 524134 986416 0093 7341 957 6992 578735 095224 2842 139 80737 879154 746574 92587 0116 3001 155 81158 7415 2011 002-
Peňažné finančné inštitúcie648 3582 50329 948013253 4280198 898945190 2567 97213 773133 53901 6079 5115 56700-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 197 840010 83095 7691 890198 39328635 42926 804107 6281 22512 68642 34827 5032 663632 8964469680-
Nefinančné spoločnosti5 858 0632 02194 208320 2401 7121 705 8782 292500 768196 5351 841 92328 682128 287399 03859 5072 030513 40452 7284 2331 002-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom10 42804 55027005715171552 44464882281 359118000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 99704 55072000011100601 34710000-
Nefinančné spoločnosti4 4310019805715171442 434648762812018000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom9 27504 55027005545171552 18564816281 1321-566000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 74504 55072000011100601 3471-252000-
Nefinančné spoločnosti3 5290019805545171442 1756480928-2150-314000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt