Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 146 5554 15288 130349 0196 8611 566 1542 199593 313191 1701 709 79030 526139 037437 82174 1884 596890 97049 1415 084827-
Peňažné finančné inštitúcie443 6802 31517 60401 52335 4100135 8291 011129 1727 18622 89278 76301 5377 4492 85600-
Finančné inštitúcie iné ako PFI868 67304 40776 823809149 45518624 41122 98274 1506033 80630 54120 6751 268457 3562428780-
Nefinančné spoločnosti4 834 2021 83766 119272 1954 5291 381 2892 013433 073167 1771 506 46822 737112 339328 51753 5131 790426 16646 0434 206827-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 31600260500307373260456379320000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI27100100001470106079280000-
Nefinančné spoločnosti1 045001705001603732504503040000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 0150026050030737203039037932-126000-
Peňažné finančné inštitúcie-500000000-400000-1000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2190010000147010607928-51000-
Nefinančné spoločnosti80100170500160372060384304-74000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt