Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 162 5124 36087 738361 3846 8451 529 2982 253602 497183 8541 722 53635 901150 993466 04069 1284 593875 90549 7275 117863-
Peňažné finančné inštitúcie490 4772 38116 84001 60741 7590143 121852139 49511 36227 55692 62201 5467 5003 73000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI894 46204 91277 042951164 33019921 69423 79784 8887053 81635 88320 8611 611452 5512159290-
Nefinančné spoločnosti4 777 5731 97865 986284 3424 2871 323 2092 054437 682159 2051 498 15323 834119 622337 53548 2671 435415 85545 7834 188863-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 01001269012916111283 98806402001 246000-
Peňažné finančné inštitúcie510000000051000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI435002180016501000000187000-
Nefinančné spoločnosti5 52401520129061283 92706402001 060000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 526-512690116161197-340-1-103402001 064-100-
Peňažné finančné inštitúcie4500000000490-1000-3000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI331002180-61650100000088000-
Nefinančné spoločnosti1 150-515201220697-399-1-10240200978-100-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt