Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 045 3104 50787 544345 8206 7071 512 9402 092579 029181 4581 677 31830 958158 571471 59064 4574 641857 49550 2665 518823-
Peňažné finančné inštitúcie482 0932 46817 49301 56738 9080138 160965130 4349 20033 02196 55701 5437 5054 16700-
Finančné inštitúcie iné ako PFI879 53004 69371 620999164 192020 29724 73279 1625863 99136 88920 9431 576448 6072179530-
Nefinančné spoločnosti4 683 6862 03865 358274 2004 1411 309 8402 092420 572155 7611 467 72221 172121 559338 14443 5141 522401 38345 8824 565823-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 861001610110711341 02521339273 52300000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 58000701000490003 52300000-
Nefinančné spoločnosti2 281001540100711349762133927000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom5 473001610-3707113498821262273 5230-226000-
Peňažné finančné inštitúcie-400000000000000-4000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI3 50500701000490003 5230-75000-
Nefinančné spoločnosti1 971001540-38071134939212622700-148000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt