Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 849 0944 31283 263335 8706 6251 435 2862 001560 900179 3971 656 89227 608150 880456 46358 8734 698829 75546 6235 333829-
Peňažné finančné inštitúcie470 5412 32916 77001 49539 9430135 448920130 6607 03626 53996 46701 5677 4413 83000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI852 94604 79672 5851 158156 727019 74824 60877 6455533 81435 29917 0371 631436 2321948450-
Nefinančné spoločnosti4 525 6061 98361 697263 2843 9721 238 6162 001405 704153 8691 448 58720 019120 527324 69641 8361 500386 08242 5984 488829-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 2160230405503309673503 543522943000-
Peňažné finančné inštitúcie130000130000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI246001200000000052290000-
Nefinančné spoločnosti4 9570229204203309673503 5430043000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 481023040170330-1 49435-13 5435229-192000-
Peňažné finančné inštitúcie12000013000000000-1000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI16400120-300000005229-79000-
Nefinančné spoločnosti2 30502292070330-1 49435-13 54300-112000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt