Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 270 1124 23993 159384 5596 7531 586 9692 271616 631190 5621 744 26031 044134 807435 52376 9224 828898 93549 0335 192778-
Peňažné finančné inštitúcie477 9522 33319 79701 36635 3210151 662927146 2256 75320 76480 54501 6847 6382 77600-
Finančné inštitúcie iné ako PFI906 23204 44280 2423 674155 00220825 34524 81880 2276063 83732 25220 0491 381472 9862498350-
Nefinančné spoločnosti4 885 9281 90768 920304 3171 7131 396 6462 063439 624164 8171 517 80823 685110 206322 72656 8741 764418 31146 0084 356778-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom6 45206115120805265 50286693470428000-
Peňažné finančné inštitúcie610610000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI79001110001501304700000-
Nefinančné spoločnosti6 312004020805255 4978656300428000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom6 114061151165-75265 297866934703440-10-
Peňažné finančné inštitúcie610610000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5900111000150130470-20000-
Nefinančné spoločnosti5 9930040165-75255 29286563003640-10-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt