Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 954 7624 30087 005359 4316 7291 468 8881 907582 449187 2361 686 92030 266143 409478 48955 1474 392799 19049 2605 427824-
Peňažné finančné inštitúcie488 9832 36118 73101 48840 6990142 669978131 3208 68722 599106 02901 5987 7134 01800-
Finančné inštitúcie iné ako PFI833 98105 05375 1251 170163 955019 87426 31782 8965624 57237 91817 5801 368396 4612008580-
Nefinančné spoločnosti4 631 7981 93963 221284 3064 0711 264 2341 907419 906159 9411 472 70421 017116 238334 54237 5681 426395 01645 0434 569824-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 58600407133115015391 4436811721441400000-
Peňažné finančné inštitúcie692000000001168100000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1920014133000045000000000-
Nefinančné spoločnosti2 701003920115015391 38701721441400000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 296004071337201539593679-2632144130-114000-
Peňažné finančné inštitúcie4320000000011681-2600000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI145001413300004500000-47000-
Nefinančné spoločnosti1 7190039207201539537-2-32144140-67000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt