Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 728 0703 64895 340357 5966 8931 671 4891 830707 756180 2551 919 46337 189160 739578 59090 2944 085847 69254 7185 933894-
Peňažné finančné inštitúcie692 8302 02918 40401 91275 6550213 0391 015179 95312 98324 702147 41001 5637 8516 22700-
Finančné inštitúcie iné ako PFI941 77907 04582 6681 390168 916019 19026 34883 2815545 22953 08144 3731 238447 1762469550-
Nefinančné spoločnosti5 076 4841 61969 891274 9273 5911 426 9181 830475 527152 8921 656 22923 652130 808378 09945 9201 285392 66648 2444 978894-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom7 71500863402 64114956462 761025742100330022-
Peňažné finančné inštitúcie11500000000700045000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1370018024052419009000000-
Nefinančné spoločnosti7 46300683402 61714436422 672025736800330022-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 45500863402 51814956461402042100-1300-222-
Peňažné finančné inštitúcie240000-91000700045000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI53001802005241900900-780-20-
Nefinančné spoločnosti4 37800683402 5891443642-7502036800-520022-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt