Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 712 8793 54297 850353 2765 3401 709 2111 843707 151177 9541 895 53738 670153 645561 18992 7513 832844 22255 8796 267935-
Peňažné finančné inštitúcie673 9361 93318 24702 26570 9030217 7411 037169 90013 76623 569138 06601 5587 7487 11700-
Finančné inštitúcie iné ako PFI925 98207 57779 7961 446160 890020 18325 19079 9655944 45953 14743 8911 188446 2532491 0820-
Nefinančné spoločnosti5 096 7551 60872 026273 4801 6291 477 4181 843469 227151 7271 645 67224 310125 616369 97648 8601 086390 22148 5135 186935-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 133016385909403972 1676432181 5300106000-
Peňažné finančné inštitúcie175099000000600016000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 27100476080002570001 53000000-
Nefinančné spoločnosti2 68706438308603971 8506432200106000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 72301038590940397-57749-359181 530-30-33-360-2-
Peňažné finančné inštitúcie175099000000600016000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 19600476080002180001 530-30-6000-
Nefinančné spoločnosti-648043830860397-85549-359200-27-360-2-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt