Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 762 3963 85495 561356 0085 0571 773 4801 900711 709188 2211 886 44535 781143 160561 63488 9463 738839 12756 7686 214900-
Peňažné finančné inštitúcie688 8511 78116 34202 24176 0890225 151941174 87011 19024 725138 33301 5947 7407 77100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI937 05908 22677 6961 210176 252020 33127 39181 7675574 87454 97742 2681 118438 9972791 0570-
Nefinančné spoločnosti5 120 7932 07270 993278 3121 6061 521 1391 900466 227159 8891 629 80824 034113 560368 32446 6781 026392 39048 7185 157900-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 277001410108033281 64402 21939600438000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI3760000000230014000339000-
Nefinančné spoločnosti4 902001410108033051 64402 20539600100000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 9290-123141072033281 58902 21939600289000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI3540000000230014000317000-
Nefinančné spoločnosti4 5750-123141072033051 58902 20539600-28000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt