Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 565 5063 83894 898353 7395 0761 690 5161 887688 337185 4511 861 57441 971136 076537 26291 4633 434804 69654 4796 238900-
Peňažné finančné inštitúcie650 6451 81216 69102 18670 9840213 394947161 72515 01723 320128 52301 4497 5686 95100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI890 75207 83076 1521 255164 262018 91126 29678 3556724 68152 56240 8401 049416 5332601 0360-
Nefinančné spoločnosti5 009 1542 02670 377277 5871 6351 455 2701 887456 032158 2081 621 49426 282108 075356 17750 623936380 59547 2695 202900-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 99800113131360115001 655066542 30301 148000-
Peňažné finančné inštitúcie3000300000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 806005810120042200002 30300000-
Nefinančné spoločnosti3 19000540124011781 65506654001 148000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 18300113313501148801-266542 3030639000-
Peňažné finančné inštitúcie3000300000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 396005810120042200002 3030-410000-
Nefinančné spoločnosti1 7840054-10123011-374801-26654001 049000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt