Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 614 9944 36291 882379 2217 1291 685 7641 930675 670186 2861 852 89624 787152 776562 85960 8854 353862 60351 4765 4081 253-
Peňažné finančné inštitúcie611 9552 40219 72001 76064 5150182 940956164 8331 16723 724135 56201 5797 7044 99800-
Finančné inštitúcie iné ako PFI941 52006 33280 5941 270183 025022 49227 56493 8355744 91053 84019 5411 395444 9502588630-
Nefinančné spoločnosti5 045 2501 95965 830298 6274 0991 438 2241 930470 238157 7661 594 22823 046124 143373 45741 3431 378409 94946 2194 5461 253-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom9 200053129953301 02273074915521232 26453 337000-
Peňažné finančné inštitúcie1820530000200119602000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 53700094005001502 16353 337000-
Nefinančné spoločnosti3 48100129052901 00272573859197110100000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 293050129949701 0227306515420232 26453 161000-
Peňažné finančné inštitúcie1820530000200119602000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5 53400094005001502 16353 334000-
Nefinančné spoločnosti2 5770-3129049301 002725545818711010-173000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt