Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 448 3704 11991 402353 0127 0521 614 6561 870669 871175 2741 828 01129 643150 433565 84662 5964 116828 08052 2335 4541 266-
Peňažné finančné inštitúcie610 2442 24218 51901 83665 8230180 6371 009161 1564 91923 271136 36001 6257 6385 11100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI897 80406 67679 6491 223177 281022 71926 04781 6895774 90151 09017 3801 164426 2692687950-
Nefinančné spoločnosti4 924 9581 87766 207273 3633 9931 371 5521 870466 515148 2181 585 16624 147122 262378 39645 2161 327394 17346 8544 6591 266-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 4640037568880031 22702591 13703 692000-
Peňažné finančné inštitúcie150001500000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 417004010009021030203 692000-
Nefinančné spoločnosti3 0320033418870031 21805983600000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 1020-163756846-220-481866-14179896-423 551000-
Peňažné finančné inštitúcie10000150000-5000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2 3110040100090210302-423 630000-
Nefinančné spoločnosti1 7810-163341845-220-481862-14-495950-78000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt