Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom6 107 0863 71285 472334 2314 8131 595 2371 796626 889175 7221 733 97034 965126 371496 79880 9313 430743 19148 9006 168--
Peňažné finančné inštitúcie573 0931 70313 96202 02364 2630189 301879141 83712 24520 971111 91701 4817 3575 07900-
Finančné inštitúcie iné ako PFI824 48607 45970 8711 156158 852017 69624 59573 5765544 36751 29132 2091 066379 5042111 0150-
Nefinančné spoločnosti4 696 4302 00964 051263 3601 6341 372 1221 796419 892150 2481 518 55722 166101 033333 58948 721883356 33043 6105 154888-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom9 2700022118307 505593301850200000--
Peňažné finančné inštitúcie7 5070000007 50007000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI280014060035000000000-
Nefinančné spoločnosti1 73500206177052921018502000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom8 73500221-228007 50558770-235020-2 849-41300--
Peňažné finančné inštitúcie7 5070000007 50007000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-33500140600350-1300-2 849-350000-
Nefinančné spoločnosti1 56300206-22740528650-1050200-62000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt