Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 731 2763 60285 344288 9174 6531 401 2411 708638 715163 3261 613 46458 780328 963502 21761 4603 427729 95956 0196 461911-
Peňažné finančné inštitúcie650 8501 58815 425034268 4200219 3074 841155 49829 16222 355116 42301 5927 3248 59100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI798 50307 64764 6672 977115 815018 65121 87069 16162818 60145 84821 367995407 1078721 0140-
Nefinančné spoločnosti4 281 9242 01462 272224 2501 3341 217 0061 708400 757136 6151 388 80528 990288 007339 94740 093840315 52746 5565 447911-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 958010252154 0911342145937901 0052207000-
Peňažné finančné inštitúcie150001500000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI270000000025010200000-
Nefinančné spoločnosti5 91601025204 0911342145912901 0042007000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 719010252154 0391342145609364272-1400-501000-
Peňažné finančné inštitúcie150001500000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-62700000000250-1550-1400-356000-
Nefinančné spoločnosti5 33101025204 039134214558436582200-144000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt