Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 721 5703 44487 894284 7564 6561 389 8221 735633 033162 8221 615 35164 352320 461500 17570 6863 393717 87958 2336 394911-
Peňažné finančné inštitúcie637 4381 44016 716036665 5900215 0994 832150 31831 90522 128111 78001 5607 3978 32400-
Finančné inštitúcie iné ako PFI792 17707 81865 5432 961116 033019 40621 30167 67571017 75944 80723 2731 022399 3198969890-
Nefinančné spoločnosti4 291 9562 00463 360219 2131 3291 208 1991 735398 528136 6891 397 35831 737280 574343 58847 413812311 16349 0135 405911-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 50808500202037311 03446721785220320-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI122002301200000707850000-
Nefinančné spoločnosti1 38608270190037311 0344666100220320-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7860850019703731928181785-3630-1910-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-84002301200000-4590785-206000-
Nefinančné spoločnosti87008270185037319281467100-1570-1910-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt