Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 811 4043 42993 499278 1424 9821 445 7141 792638 973161 3841 645 18567 657313 746509 78970 6783 278703 35662 9106 568970-
Peňažné finančné inštitúcie629 4541 36519 615036965 4080211 7024 776142 80034 05320 281110 19601 4857 4279 99400-
Finančné inštitúcie iné ako PFI774 89208 18964 5863 347114 372019 66321 03164 97480117 53345 32522 4861 020386 3359029320-
Nefinančné spoločnosti4 407 0572 06465 695213 5571 2661 265 9341 792407 608135 5771 437 41132 803275 931354 26848 192773309 59452 0145 636970-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom23 851057461009 60805734523 89201855 4916321394201 28600-
Peňažné finančné inštitúcie15 99500008 49604750746004 9920001 28600-
Finančné inštitúcie iné ako PFI99005514305005301906321390000-
Nefinančné spoločnosti6 866051946701 1070984473 143016649900420000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom22 496048461009 54305734523 775-1-9645 491632139-601 286-30-
Peňažné finančné inštitúcie15 99500008 49604750746004 9920001 28600-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5350551430-2500530-2480632139-167000-
Nefinančné spoločnosti5 966042946701 0720984473 026-1-716499001070-30-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt