Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 711 1833 43091 242266 4775 1011 435 8101 828602 852155 6781 623 35366 325291 464514 30370 1133 248679 49266 2965 676894-
Peňažné finančné inštitúcie642 7711 34020 342038064 7720198 9274 843161 49830 91822 249115 47201 5967 29913 15300-
Finančné inštitúcie iné ako PFI765 69107 79066 9573 389121 878019 02521 38466 65786918 29048 60120 519897362 2521 1468350-
Nefinančné spoločnosti4 302 7202 09163 110199 5201 3321 249 1601 828384 900129 4511 395 19834 538250 925350 23149 594755309 94151 9974 841894-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 99300348018013696417401 1191942021000-
Peňažné finančné inštitúcie5000000000050000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI154001120100028033113000000-
Nefinančné spoločnosti1 8350023601701369638940783642021000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom912003480501369636640-85319420-314000-
Peňažné finančné inštitúcie5000000000050000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-900011201000280-2691300-212000-
Nefinančné spoločnosti997002360401369633840-5896420-102000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt