Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 663 7803 42592 974264 8235 0271 439 0311 892585 234158 7191 617 00765 003294 414487 73869 6673 426675 16363 8085 7331 012-
Peňažné finančné inštitúcie637 9521 36021 056038367 1540195 5544 978168 37030 30124 574102 69601 6937 34312 50600-
Finančné inštitúcie iné ako PFI764 26307 91767 4073 336123 411017 82920 87666 74882117 92547 02520 018970362 9701 1548470-
Nefinančné spoločnosti4 261 5652 06564 001197 4161 3081 248 4661 892371 851132 8651 381 88933 881251 914338 01649 649763304 84950 1484 8851 012-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom8 6820596276906030019610019406 43506000-
Peňažné finančné inštitúcie682059608600000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 4370001000100006 43500000-
Nefinančné spoločnosti1 563002763603001861001940006000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom7 8640596276905940019490-6-537406 4350-675000-
Peňažné finančné inštitúcie682059608600000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI6 0370001000100-29106 4350-398000-
Nefinančné spoločnosti1 1450027635940018490-6-2464000-278000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt