Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 705 6143 80584 087301 4445 1811 478 0631 663606 667161 6441 608 70044 050121 601457 00572 8283 318702 59545 8726 214876-
Peňažné finančné inštitúcie591 0751 77314 58402 37263 6760201 390826143 88219 52122 428106 42001 4477 2625 49500-
Finančné inštitúcie iné ako PFI797 79407 44167 8751 188144 249018 91422 22368 4715674 63846 17427 1501 016372 2438409640-
Nefinančné spoločnosti4 316 7452 03262 062233 5701 6211 270 1381 663386 363138 5951 396 34723 96294 536304 41145 678856323 09139 5385 251876-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 495010250661966001 014281 846046951002000-
Peňažné finančné inštitúcie7010002010000000500000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI686003053627000317000100000-
Nefinančné spoločnosti4 108010220138263301 014281 529041950002000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 918-3-850661949001 014237990469510-23920-30-
Peňažné finančné inštitúcie6790002010000-2200500000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI6130030536270003170-59010-700-30-
Nefinančné spoločnosti2 626-3-820138246301 014235040419500-1692000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt