Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 071 9903 54086 301241 8694 4721 291 0281 920511 425144 5921 489 04350 010231 608406 18154 1063 233629 40853 1254 978951-
Peňažné finančné inštitúcie495 3361 33517 26509758 9660156 4803 736131 72122 05018 59375 92701 6607986 5901340-
Finančné inštitúcie iné ako PFI670 28906 89557 6973 137112 855015 30518 05559 5501 51815 58337 20512 176933325 5478007360-
Nefinančné spoločnosti3 906 3652 20462 141184 1711 2381 119 2071 920339 640122 8011 297 77226 442197 431293 04941 930639303 06245 7344 108951-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom9580288319510900562191001013034110000-
Peňažné finančné inštitúcie10300002000010001000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1940629620000000003463000-
Nefinančné spoločnosti660022541331070056219010120047000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-4000-371-16019596005621893-13813034-54500-1-
Peňažné finančné inštitúcie10300002000010001000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-5680-71-21462-20000000034-377000-
Nefinančné spoločnosti650-30054133960056218-7-1381200-16700-1-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt