Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 838 1883 44780 831234 4624 2731 242 6301 927466 089127 7461 426 19744 136229 421397 68649 7983 232606 24150 4535 088971-
Peňažné finančné inštitúcie449 6591 27616 75209856 2530134 9373 884122 24018 85217 38768 99501 6867406 4361390-
Finančné inštitúcie iné ako PFI646 27507 32053 7752 994113 656014 83118 80357 3381 50115 83837 14811 517906308 6207637500-
Nefinančné spoločnosti3 742 2542 17056 759180 6871 1811 072 7211 927316 321105 0591 246 61923 783196 195291 54338 282640296 88043 2544 200971-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 0280698142260505272 255271766903001001410-
Peňažné finančné inštitúcie1 3950698000000365041990300100610-
Finančné inštitúcie iné ako PFI55300111110004035600000800-
Nefinančné spoločnosti3 0810031159505271 8862320570000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 9470659102251505271 931-2552669-1 930-43-4971001410-
Peňažné finančné inštitúcie1 3560659000000365041990300100610-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-1 8860011111000403560-1 930-73-4360800-
Nefinančné spoločnosti2 47700-9150505271 562-215457000-61000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt