Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 605 1063 45382 469238 6164 4681 185 8272 016435 170128 1391 325 56531 408222 659373 36451 5793 071592 54151 6444 502896-
Peňažné finančné inštitúcie382 4231 32116 268016249 8790122 5173 003102 8911 69916 86358 96701 6576546 523370-
Finančné inštitúcie iné ako PFI618 47907 15751 4533 088107 538013 12217 64147 3091 15115 44629 91213 357835308 3397416670-
Nefinančné spoločnosti3 604 2042 13259 044187 1631 2181 028 4102 016299 531107 4951 175 36528 558190 350284 48538 222579283 54844 3813 799896-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom651003902400283198010310000000-
Peňažné finančné inštitúcie0000000000000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI5003000000080000000-
Nefinančné spoločnosti64600360240028319809510000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-8 86800390-10400283-60-9 0451000-570000-
Peňažné finančné inštitúcie-1430000000000-1430000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-6030030-6300000-278000-464000-
Nefinančné spoločnosti-8 12200360-4100283-60-8 6241000-106000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt