Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 605 3933 42885 322231 1775 0721 181 3791 838448 093129 6581 315 79336 289220 539379 60554 3333 039579 13852 3644 804862-
Peňažné finančné inštitúcie418 4651 30317 914075855 3510132 6803 206112 0712 44916 34366 36801 6596487 656750-
Finančné inštitúcie iné ako PFI607 60807 50052 4903 094103 514013 40716 71347 0431 44014 52529 70212 323828303 0877206410-
Nefinančné spoločnosti3 579 3202 12459 908178 6881 2201 022 5141 838302 006109 7391 156 67932 400189 671283 53542 010552275 40443 9884 087862-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom1 588012721261580021747072 97612000000-
Peňažné finančné inštitúcie2710009533000001430000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1500021057000002360000000-
Nefinančné spoločnosti1 1670127021680021747072 59712000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom-7 2680116212615100217-6347-6 4421200-146000-
Peňažné finančné inštitúcie2710009533000001430000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1460021057000002360000000-
Nefinančné spoločnosti-7 68601160216100217-6347-6 8211200-146000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt