Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 479 3483 39288 668258 7994 9981 432 6581 877569 035154 4481 549 33958 194271 208451 99663 9993 474661 91457 5085 191979-
Peňažné finančné inštitúcie569 1651 32518 449029265 0370180 3154 359150 50727 74819 85988 98101 7528879 67100-
Finančné inštitúcie iné ako PFI743 41207 72063 7873 377124 960017 61220 30968 96974717 16844 69212 995999354 2679467380-
Nefinančné spoločnosti4 166 7712 06762 499195 0121 3291 242 6611 877371 108129 7801 329 86329 699234 181318 32351 004723306 76046 8904 452979-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom5 575007012349950072 5242511 02714519101200140-
Peňažné finančné inštitúcie20000000000000000020000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 155001227430013550409019100000-
Nefinančné spoločnosti4 220005791609920062 1692510 6181450010140-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 4260-3770123498500794933 6851451910-370200-230-
Peňažné finančné inštitúcie15500000000-8000000200-370-
Finančné inštitúcie iné ako PFI96800122743001355040901910-187000-
Nefinančné spoločnosti2 3020-3757916098200660233 27514500-1830140-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt