Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 406 1683 38691 355252 3854 7581 410 4351 931557 854153 9791 547 26161 576265 882448 26761 6553 350643 31957 1985 152956-
Peňažné finančné inštitúcie562 7281 32718 985031964 6030174 8204 184147 80030 45120 52288 40801 7248998 666370-
Finančné inštitúcie iné ako PFI715 63008 00762 9373 185123 257016 93719 52265 60773516 54843 03812 812934336 9351 0407420-
Nefinančné spoločnosti4 127 8102 05964 363189 4481 2541 222 5751 931366 097130 2731 333 85430 390228 812316 82248 843692305 48447 4924 373956-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 573009761032580751835857337 593117105088000-
Peňažné finančné inštitúcie81600010300003268100000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI115002020000057010500000-
Nefinančné spoločnosti2 642009740256075183553527 5361170088000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 718009761032580751473887226 353117105-1-5190-10-
Peňažné finančné inštitúcie81500010300003168100000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-17600202000-210-230105-1-267000-
Nefinančné spoločnosti2 079009740256075147378416 37611700-2520-10-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt