Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom5 331 3413 39590 089253 0944 4301 358 7081 933559 244149 5981 539 69361 02799 582451 04058 3033 271638 16054 6765 097932-
Peňažné finančné inštitúcie557 1561 34218 97909763 1150173 8594 039145 00628 47320 10291 47301 7308867 968860-
Finančné inštitúcie iné ako PFI704 66308 00161 9343 108119 353016 90119 84162 9392 1782 64443 46912 505878332 1639537420-
Nefinančné spoločnosti4 069 5222 05363 109191 1611 2251 176 2401 933368 484125 7181 331 74830 376208 201316 09845 798662305 11145 7554 268932-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom2 02709092101630062607165441004072130-
Peňažné finančné inštitúcie720000000000000007200-
Finančné inštitúcie iné ako PFI87708473040001802560005000-
Nefinančné spoločnosti1 078062180159006258916288100350130-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 5870909210148-350625789-6 481100-27672130-
Peňažné finančné inštitúcie720000000000000007200-
Finančné inštitúcie iné ako PFI689084730400018-2256000-181000-
Nefinančné spoločnosti826062180144-3506256011-6 736100-960130-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt