Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 627 3643 37885 028218 1534 9691 183 7791 854450 760126 2851 306 97435 352216 179405 87255 2682 986589 77453 7264 987858-
Peňažné finančné inštitúcie445 2061 23318 753071459 3690134 8703 314118 4382 64916 54678 92001 6507077 985740-
Finančné inštitúcie iné ako PFI620 83107 45851 6073 052103 660012 68615 63048 2331 50214 24433 16912 192799315 0357306660-
Nefinančné spoločnosti3 561 3272 14558 817166 5461 2031 020 7501 854303 204107 3411 140 30331 201185 388293 78343 077537274 03245 0114 248858-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 01100120667004561 1661256811 2742331000-
Peňažné finančné inštitúcie220000000022000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI3400502000340980002000-
Nefinančné spoločnosti3 9550070647004531 1401247011 2742329000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 7640-1100622004561 0641245311 2742286000-
Peňažné finančné inštitúcie220000000022000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI300502000340-170002000-
Nefinančné spoločnosti3 7390-11-50602004531 0381247011 2742284000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt