Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 273 0483 42172 605206 2264 9391 048 1191 519385 733109 8801 192 84223 604193 705358 47899 1572 656522 58943 4474 128829-
Peňažné finančné inštitúcie352 1621 18514 012055246 6810119 1622 39284 8402 94914 89059 52501 5827103 593890-
Finančné inštitúcie iné ako PFI371 45806 26917 10263382 45408 98613 50640 31055313 12625 26351 86085110 823993900-
Nefinančné spoločnosti3 549 4272 23652 324189 1243 754918 9841 519257 58593 9821 067 69220 102165 689273 69147 297989411 05539 7553 649829-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 6620037180350051 51810421 39422215020050-
Peňažné finančné inštitúcie3890001801000800000020000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 6490012020001001 392222150050-
Nefinančné spoločnosti1 62400250320051 50910421000000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom1 83700-3749724-74051 504-128-9051 39422215-14720050-
Peňažné finančné inštitúcie3890001801000800000020000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 52300120-600010-1101 39222215-8050-
Nefinančné spoločnosti-7500-386-8329-74051 495-128-795100-140000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt