Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 140 3413 42571 733199 1505 0961 033 9051 455352 973107 4801 153 61722 620194 543330 286100 2352 654515 67441 3454 149822-
Peňažné finančné inštitúcie311 0921 17913 549060843 8240101 4792 52373 6312 83215 28250 59501 5707833 153840-
Finančné inštitúcie iné ako PFI350 51005 99014 73764483 43807 17712 81035 75852012 86021 45350 47068104 110843910-
Nefinančné spoločnosti3 478 7382 24752 194184 4133 844906 6431 455244 31792 1471 044 22819 268166 400258 23849 7641 016410 78138 1083 674822-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 814048845119891113401 99709204717200000-
Peňažné finančné inštitúcie157000472000108000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 1010488800000389017903700000-
Nefinančné spoločnosti3 556003772889113401 50007414713500000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom4 48404806119870113401 903-15913471720-146000-
Peňažné finančné inštitúcie157000472000108000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 084048880-100038901790370-16000-
Nefinančné spoločnosti3 2430-8-372869113401 406-15734471350-130000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt