Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 006 7073 36771 078192 0525 106969 6861 409363 360104 8391 127 01523 403184 319337 77092 1232 582483 77040 6074 221838-
Peňažné finančné inštitúcie316 8451 17013 484072747 3360102 1702 44674 3313 57015 25150 68001 4667953 3031170-
Finančné inštitúcie iné ako PFI337 83405 81014 37662380 52207 66212 18337 09552412 52722 74145 4267097 800783970-
Nefinančné spoločnosti3 352 0282 19751 784177 6763 756841 8281 409253 52890 2101 015 58919 309156 541264 34946 6971 047385 17537 2253 708838-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom4 7890286272001 00332 43843582700200000-
Peňažné finančné inštitúcie2 564000017901 00001 10602790000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI2000000002000000000-
Nefinančné spoločnosti2 223028625410331 3304792700200000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom3 581-1246264801 00331 931-735827-280-3850-10-
Peňažné finančné inštitúcie2 560000017901 00001 1040279000-2000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI-640-400-29000-2000-28000-10-
Nefinančné spoločnosti1 084-12862498033829-7792700-383000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt