Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

Štatistika vydaných cenných papierov - Zostatky emisií kótovaných akcií

(v miliónoch EUR; nominálna hodnota)

Táto tabuľka zobrazuje národné príspevky k zostatkom emisií, hrubým emisiám a čistým emisiám za kótované akcie vydané rezidentmi eurozóny, členené podľa sektora emitenta.
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
Zostatky emisií
Celkom4 153 3933 39976 325182 1465 6551 053 4311 462358 120117 4701 145 64925 553189 824357 34198 3562 528486 22345 0974 813875-
Peňažné finančné inštitúcie328 3991 16714 33901 22353 619098 9992 21974 8663 70015 57758 16501 4817962 0521970-
Finančné inštitúcie iné ako PFI347 92606 00413 40664585 47009 47712 14238 37253712 44923 01148 3837697 3821184540-
Nefinančné spoločnosti3 477 0682 23255 982168 7403 787914 3421 462249 644103 1091 032 41121 316161 799276 16549 973972388 04542 9274 163875-
Emisie v hrubom vyjadrení
Celkom3 19301156032001 0335320892361 044070000-
Peňažné finančné inštitúcie1000000001000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 11300690000000001 04400000-
Nefinančné spoločnosti2 0790187032001 0335310892360070000-
Emisie v čistom vyjadrení
Celkom2 847-4-5156030001 033508-9-172361 0420-123000-
Peňažné finančné inštitúcie1000000001000000000-
Finančné inštitúcie iné ako PFI1 09900690-20000-9001 0420-2000-
Nefinančné spoločnosti1 747-4-587032001 0335070-1723600-122000-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregované údaje za eurozónu v rámci celého časového radu sa týkajú eurozóny k danému referenčnému obdobiu

PFI - Peňažné finančné inštitúcie

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt